حمایت از تولید ملی بدین معنی است که کیفیتی بالاتر را در محصول ایجاد کنیم و  تحویل جامعه دهیم ؛ باید حمایت از تولید ملی به عنوان دغدغه اصلی همه مردم باشد و مصرف کننده ایرانی هم با اختیار خود  کالای ایرانی را بر موارد مشابه خارجی ترجیح دهد.

به منظور ترویج اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی ایرانی ، موقعیتی را در اختیار تولید کنندگان کالا و خدمات ایرانی در سایت اهواز آگهی قرار داده ایم .

با توجه به نام گذاری سال ۹۶ با عنوان «اقتصاد مقاومتی- تولید- اشتغال» سایت اهواز آگهی در نظر دارد که درج آگهی ویژه با شرایط ویژه را برای تولید کنندگان و خدمات ایرانی در نظر گیرد .

از این پس تولید کنندگان کالا و خدمات ایرانی می توانند به ازای هر ماه ثبت و سفارش آگهی ویژه و آگهی بنری به همان اندازه آگهی ویژه و بنری رایگان دریافت کنند .

به طور مثال : با سفارش  3 ماه آگهی ویژه - 3 ماه آگهی ویژه هدیه می گیرید و جمعآ به جای 3 ماه 6 ماه آگهی ویژه به شما تعلق می گیرد .